Dit jaar draagt Ronde Tafel 177 Oosterbeek bij aan de Stichting Het Vergeten Kind.

Het Vergeten Kind zet zich in voor de ruim 100.000 kinderen in Nederland, die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek. Deze kinderen hebben dagelijks te maken met problemen zoals verslavingen, verstandelijke beperkingen, huiselijk geweld, psychische problemen en/of leven onder de armoedegrens. Kinderen in deze zogeheten multi-probleem gezinnen zijn erg kwetsbaar. Bij ruim 55.000 gaat het zodanig mis, dat thuis wonen niet meer mogelijk is.

De stichting het vergeten kind zet zich op verschillende manieren voor deze kinderen in door ze een fantastische middag of vakantie te bezorgen, het verstrekken van directe hulp, het verbeteren van de leefomstandigheden en het opzetten van het huis van het vergeten kind.

 

Over het werk van Stichting Het Vergeten Kind: